Βιογραφικό

LEBENS- und BERUFLICHE LAUFBAHN

CV English

Δημοσιευμένες
Εργασίες

Διδασκαλία μαθημάτων Χειμερινό 2012-13

Θέματα Εργασιών στο μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Θέματα Εργασιών στο Marketing

Θέματα
Μεθοδολογίας

Θέματα στο μάθημα
Καινοτομία και Ολική Ποιότητα

Θέματα Πτυχιακών Εργασιών

Οδηγίες συγγραφής Πτυχιακών Εργασιών και Εργασιών Σεμιναρίου

Ύλη Μαθημάτων

Ύλη κατατακτήριων εξετάσεων
στο μάθημα "Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων"

 

 

 


Δρ.
Μαντζάρης Ιωάννης

Καθηγητής τμήματος Λογιστικής

  • Πτυχίο: Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος: Διδακτορικό Δίπλωμα DOKTOR WIRTSCHAFTS UND SOZIALWISSENSCHAFTEN UNIVERSITAT STUTTGART - Ο.Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Τηλ. Εργαστηρίων: 23210-49215
Ηλ. ταχ: mantzaris@teiser.gr

 

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΜΠΣ τμήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Μάθημα: Management επιχειρήσεων σε δυναμικό περιβάλλον
Διδάσκοντες: Δρ. Μαντζάρης Γιάννης - Δρ. Αλεξανδράκης Αλέξανδρος