Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος          
        Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
Mέλος ΤΕΕ, ΙΕT, ΙΕΕΕ
         

Αναπληρωτής Καθηγητής

 
Βιογραφικό
Τηλ: +30-23210-49368
Fax: +30-23210-49128
Δημοσιεύσεις
 
Ερευνητικά Προγράμματα
  Ηλ. ταχ: s.tsitsos@teiser.gr    
Χρήσιμες Συνδέσεις
Γνωστικό Αντικείμενο
Νέα
Μαθήματα
  • Ασύρματες Ραδιοεπικοινωνίες
  • Μικροκυματικές Διατάξεις
  • Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών
 

  • Εφαρμογές αριθμητικών μεθόδων σε Μικροκυματικές Διατάξεις.
     

Ώρες επίσκεψης φοιτητών/τριών: Τετάρτη 14.00-16.00
και
Πέμπτη 15.00-17.00,
στο Εργαστ. Τηλεπ/νιακών Δικτύων

  • Προσομοίωση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων