Δρ. Αναστάσιος Χ. Πολίτης

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΜΤΕΕ, ΜΙΕΕΕ


Καθηγητής Εφαρμογών
 

 
 
      Τηλ.: 23210 49377
Fax: 23210 49128

e-mail: anpol@teiser.gr

            anpol@ieee.org

 
 

Βιογραφικό
 

         
 

Δημοσιεύσεις
 

 

   


Γνωστικό αντικείμενο & ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Τεχνολογίες Δικτύων Υπολογιστών

  • Πρωτόκολλα Δικτύων Η/Υ

  • Παροχή Υπηρεσιών σε Ασύρματα Δίκτυα

 
  Ερευνητικά Προγράμματα
 
       
  Μαθήματα


     
  Πτυχιακές Εργασίες
 
       
  Ανακοινώσεις        
           
 

           
           
              

          Τελευταία ενημέρωση 07/03/2017