Ιωάννης Καλόμοιρος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Βιογραφικά στοιχεία και διδασκόμενα μαθήματα

Βιογραφικά στοιχεία

Γενικά βιογραφικά στοιχεία, Σπουδές και πλήρες Υπόμνημα

Read More

Κατάλογος Δημοσιεύσεων

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά
και Συνέδρια

Read More

Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά
Μαθήματα

Read More

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολούθησαν το Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων στα Τμήματα της Πέμπτης (10-12, 12-14) να ενημερωθούν για την επίδοσή τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα (ikalom@teicm.gr) μέσα στις επόμενες λίγες μέρες. Ο διδάσκων Ιωάννης Καλόμοιρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Anakoinwsh_Pempti_10-12 Anakoinwsh_Pempti_12-2

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ-ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν τα τμήματα της Πέμπτης, του εργαστηρίου Ψηφιακών Κυκλωμάτων (διδάσκων Ιωάννης Καλόμοιρος), να προσέλθουν στην ενδιάμεση υποχρεωτική εξέταση την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018, κατά τις ώρες που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι φοιτητές θα εξεταστούν στην απλοποίηση λογικών συναρτήσεων και στα αριθμητικά κυκλώματα. Η εξέταση θα περιλαμβάνει και υλοποίηση στο ράστερ.

Read More

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που παρακαλούθησαν το Εργαστήριο «Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα» κατά το εαρινό εξάμηνο 2017-2018, καθώς και οι παρατηρητές, να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους. Οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη βαθμολογία, ας διατυπωθεί μέχρι την Τρίτη 26-6-2018. Ο διδάσκων Ιωάννης Καλόμοιρος proigmena_psifiaka_erg_2018_12_14 proigmena_psifiaka_erg_2018_14_16

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το εργαστήριο «Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα» να προσέλθουν για εξέταση στο εργαστήριο την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 κατά τις ώρες 12:00-14:00 και 14:00-16:00. Όσοι παρατηρητές δεν έλαβαν μέρος στην πρώτη πρόοδο, μπορούν να εξεταστούν συνολικά και στα δύο μέρη του εργαστηρίου, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους κανονικά (παρουσίες

Read More

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ Ι. ΚΑΛΟΜΟΙΡΟ

Καλούνται όσοι φοιτητές θέλουν να δουν το γραπτό τους στα μαθήματα της εξεταστικής περιόδου του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018, στα μαθήματα του διδάσκοντα Ι. Καλόμοιρου, να προσέλθουν την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 13:30 στο γραφείο.   Ο διδάσκων, Ιωάννης Καλόμοιρος Αναπληρωτής Καθηγητής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ REAL-TIME

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολούθησαν το Εργαστήριο του μαθήματος Προγραμματισμός Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου κατά το χειμερινό εξάμηνο 2017-18 να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα αρχεία. Αν διαπιστωθεί κάποια ανακολουθία ή πρόβλημα οι φοιτητές πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τον διδάσκοντα (ikalom@teicm.gr). Τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν στην ηλεκτρονική Γραμματεία μέσα στην επόμενη βδομάδα.

Read More

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 12:00-16:00

Καλούνται οι φοιτητές που ασκήθηκαν στο Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων, κατά το χειμερινό εξάμηνο 2017-18, στα Τμήματα της Πέμπτης 12:00-14:00 και 14:00-16:00 να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους, με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία που επισυνάπτονται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια ανακολουθία, οι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον διδάσκοντα (ikalom@teicm.gr). Ο Διδάσκων Ιωάννης Καλόμοιρος Αναπληρωτής

Read More

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο του μαθήματος «Προγραμματισμός Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου» να προσέλθουν σε εξέταση στο εργαστήριο την Τρίτη 16-1-2018 κατά τις προβλεπόμενες ώρες (12:00-14:00 και 14:00-16:00). Η εξέταση θα είναι προφορική και θα περιλαμβάνει όσα προβλέπονται στη σχετική σελίδα του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), που είναι αφιερωμένη στο μάθημα (βλέπε Μέρος 13,

Read More

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 12:00-16:00)

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο των Ψηφιακών Κυκλωμάτων στα τμήματα της Πέμπτης 12:00-14:00 και 14:00-16:00 (διδάσκων Ιωάννης Καλόμοιρος) καλούνται να προσέλθουν στη δεύτερη ενδιάμεση εξέταση την Πέμπτη 18-1-2018, κατά τις προβλεπόμενες ώρες. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν την ύλη των εργαστηρίων 5 έως 9 και θα έχουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος. Η διάρκεια της εξέτασης είναι

Read More

Διδακτικό Υλικό του μαθήματος: Προγραμματισμός Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου

Καλούνται οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου, που παρακολουθούν το μάθημα «Προγραμματισμός Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου», να ενημερωθούν για το Διδακτικό Υλικό του μαθήματος, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα e-learning του Ιδρύματος.