Ευάγγελος Δημητριάδης

Πτυχιούχος Φυσικός (Α.Π.Θ)

Δρ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Δ.Π.Θ)

Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι Σερρών

 

Σέρρες  Αύγουστος 2018

Περιεχόμενα:

 

  1. Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  2. Σύντομο βιογραφικό
  3. Δημοσιεύσεις
  4. Ερευνητικά προγράμματα
  5. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου
  6. Πτυχιακές εργασίες
  7. Μαθήματα
  8. English version

 


 

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 

·        Μικροηλεκτρονική – Οπτοηλεκτρονική

·        Σχεδίαση, προσομοίωση και κατασκευή μικροηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών ημιαγωγικών στοιχείων και εφαρμογές τους

·        Τεχνολογικές διεργασίες κατασκευής μικροηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών ημιαγωγικών στοιχείων

·        Ημιαγωγικοί αισθητήρες και εφαρμογές τους

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή: Περιγραφή: E:\Τα έγγραφά μου\Α.Τ.Ε.Ι\Ιστοσελίδα για ΤΕΙ(Ελ-Αγγλ)\Ιστοσελίδα Τ.Ε.Ι\arrow.gif


 

Σύντομο βιογραφικό

 

Ατομικά στοιχεία

Επώνυμο:                              Δημητριάδης

Όνομα:                                  Ευάγγελος

Έτος γέννησης:                    1966

Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος-πατέρας δύο παιδιών

Θέση εργασίας:                    Μόνιμος καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης από 1/9/1999.

e-mail                                  edimitriad@sch.gr , evdim@teiser.gr

προσωπική ιστοσελίδα:      http://users.sch.gr/edimitriad

facebook:                              Evangelos Dimitriadis

 

 

 

Σπουδές

Πτυχίο Φυσικής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/νίκης με βαθμό «λίαν καλώς» (1989).

 

Διδακτορικό δίπλωμα

Διδακτορικό δίπλωμα Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνικής Σχολής, Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης με θέμα: «Μικροηλεκτρονικά στοιχεία τύπου θυρίστορ από λεπτά υμένια άμορφων ημιαγωγών» , με βαθμό «άριστα» (1996).

 

 

Επαγγελματική-διδακτική εμπειρία

1. Από το 1996 διδασκαλία μαθημάτων Φυσικής και κυρίως Πληροφορικής ,στο Α.Τ.Ε.Ι Σερρών, στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση, στο Ι.Ε.Κ. Σερρών καθώς και σε διάφορα Κ.Ε.Κ (εκπαίδευση ενηλίκων).

 

2. Συμμετοχή για 2 έτη σε ερευνητικά προγράμματα με αμοιβή , ως ερευνητής , στο Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης με αντικείμενο τα φωτοβολταϊκά στοιχεία και άλλες μικροηλεκτρονικές διατάξεις (devices).

 

3. Συμμετοχή σε  χρηματοδοτούμενα προγράμματα «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν) (συνολικά για 14 μήνες).

 

4. Επιμορφωτής – εκπαιδευτής σε προγράμματα επιμόρφωσης Πληροφορικής (εκπαίδευση ενηλίκων) του Υπουργείου Παιδείας (Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων). Επιμορφωτής στα πλαίσια του έργου: «Εξειδικευμένη κατάρτιση εργαζομένων στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση στις τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών (ΤΠΕ) , καθ’οδόν προς το σύγχρονο Δήμο», όπου χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e – γνώση της Π.Ε.Τ.Α.

 

Ξένες γλώσσες

Πτυχίο First Certificate in English του Παν/μίου του Cambridge.

 

Σχέση με το Α.Τ.Ε.Ι Σερρών (μετονομάστηκε σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – Σέρρες)

Επιστημονικός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα, με χρονολογική σειρά από το 1996, στα Τμήματα Μηχανολογίας , Πολιτικών Δομικών Έργων και από το 2000 στο Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών (μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής).

Έχω διδάξει τα μαθήματα Φυσική (θεωρία και εργαστήριο) ,  Ηλεκτρικά Κυκλώματα (εργαστήριο)  , Εισαγωγή στην Πληροφορική (θεωρία) , Ψηφιακά Κυκλώματα (εργαστήριο) και Αρχιτεκτονική Η/Υ (εργαστήριο).

Έχω διδάξει επίσης, το μάθημα Αναλογικά Ηλεκτρονικά (εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης και Ακαδημαϊκός Υπότροφος.

 

Άλλες δραστηριότητες

 

Α. Μέλος ΕΠΥ

 

Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (αριθμός μητρώου 4120) από τις 22/09/2003.

 

Β. Εμπειρία μηχανογράφησης

 

Υπεύθυνος μηχανογράφησης του Παλλατιδείου Ενιαίου Λυκείου Σιδηροκάστρου τα σχολικά έτη 2000-2001 και 2001-2002 και του 1ου ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ΣΕΡΡΩΝ τα σχολικά έτη 2006-2007 , 2007-2008 , 2008-2009, 2009-2010 , 2010-2011και το τρέχον έτος 2011-2012. Το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι το «Ολοκληρωμένο Λογισμικό για τη Μηχανογράφηση των Ενιαίων Λυκείων – ΤΕΕ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ - ΕΠΑΛ  ΝΕΣΤΩΡ» της εταιρίας Συστημάτων Πληροφορικής «Έπαφος». Το έτος 2012-2013 χειρίστηκε  στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών το online λογισμικό μηχανογράφησης e-school.

 

 

 

Γ .Ένταξη στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ

Ένταξη στο μητρώο πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ (αρ.μητρώου:ΕΒ10215) στα υπομητρώα:

1.      Γενικό υπομητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων

2.      Υπομητρώο εκπαιδευτών πληροφορικής και βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής

Ø  Κατηγορία εκπαιδευτών πληροφορικής

Ø  Κατηγορία εκπαιδευτών βασικών δεξιοτήτων.

 

 

Δ. Συμμετοχή σε  χρηματοδοτούμενα προγράμματα «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν) (συνολικά για 14 μήνες)  

 

1. Συμμετοχή, ως Υπεύθυνος καθηγητής, στο χρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα "Δαίδαλος" του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με το έργο: «Αφιέρωμα στο έπος του 40 και στα χρόνια της κατοχής. Η συμμετοχή της Εκκλησίας», με σκοπό τη δημιουργία σχετικής πολυμεσικής εφαρμογής με τη βοήθεια Η/Υ, το σχολικό έτος 2004-2005.

2. Συμμετοχή, ως Υπεύθυνος καθηγητής, στο χρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα «Δαίδαλος» του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με το έργο: «Ολοκληρωμένα κυκλώματα. Δομή, κατασκευή, παραγωγή και εφαρμογές», με τελικό προϊόν μια πολυμεσική εφαρμογή σχετική με το έργο, χρησιμοποιώντας Η/Υ, το σχολικό έτος 2005-2006.

3. Συμμετοχή, ως Υπεύθυνος καθηγητής, στο χρηματοδοτούμενο  πρόγραμμα «Δαίδαλος» του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με το έργο: «Ηλεκτρονικό εικονογραφημένο αγιολόγιο σε σειρά τεσσάρων DVD-Video», χρησιμοποιώντας Η/Υ, με τελικό προϊόν ένα σύνολο ταινιών με εικόνα και ήχο, το σχολικό έτος 2006-2007.

4. Συμμετοχή , ως Υπεύθυνος καθηγητής, στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Δαίδαλος» του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με το έργο: «Ηλεκτρονικός οδηγός μικροηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών στοιχείων ημιαγωγών», χρησιμοποιώντας Η/Υ , με τελικό προϊόν μια πολυμεσική εφαρμογή σχετική με το έργο, το σχολικό έτος 2007-2008.

 

 

 

 Ε. Παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών

Επιτυχής παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» στα πλαίσια του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στο Κ.Ε.Κ Εύβουλος από 3/7/2006 έως 17/12/2006.

 

 

ΣΤ. Συνέδρια, σεμινάρια και επιμορφώσεις Πληροφορικής (με βεβαίωση συμμετοχής-παρακολούθησης)

Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες Πληροφορικής ως σύνεδρος ή εισηγητής. Παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για καθηγητές Πληροφορικής.

 

 

Ζ. Δραστηριότητες – εκδηλώσεις

Διοργάνωση εκδήλωσης και ομιλία σχετικά με την «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» το έτος 2013 στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών και το έτος 2014 στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών.

Διοργάνωση εκδήλωσης και ομιλία σχετικά με  «Ακτινοβολίες και κινητά τηλέφωνα – μαθαίνω και προστατεύομαι» το έτος 2015 στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών και στο 5ο Γυμνάσιο Σερρών.

Διοργάνωση εκδήλωσης και ομιλία, στα πλαίσια της ανακήρυξης του 2015 ως παγκόσμιου έτους φωτός, σχετικά με «Το φως. Βασικές γνώσεις και τεχνολογικές εφαρμογές στη ζωή μας» το έτος 2015, στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών.

Εκτέλεση σειράς πειραμάτων Οπτικής (Led, Laser, Οπτικές ίνες) σε συνεργασία με το Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών και δημιουργία σχετικού βίντεο (https://www.youtube.com/watch?v=k7pjgZ9wkPU&feature=youtu.be)

Συμμετοχή με μαθητή του 3ου Γυμνασίου Σερρών στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό δημιουργίας παιχνιδιού στο Scratch, το έτος 2015.

Συμμετοχή ως επιβλέπων καθηγητής, με δυο εργασίες μαθητών του 5ου Γυμνασίου Σερρών, στο 8ο μαθητικό συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, στις 20/4/2016.

 

Περιγραφή: Περιγραφή: E:\Τα έγγραφά μου\Α.Τ.Ε.Ι\Ιστοσελίδα για ΤΕΙ(Ελ-Αγγλ)\Ιστοσελίδα Τ.Ε.Ι\arrow.gif


 

Δημοσιεύσεις

 

Α. Εργασίες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

 

1.  E.I.Dimitriadis, N.Georgoulas and A.Thanailakis,"New a-SiC, optically controlled, thyristor-like switch", Electronics Letters, 28, 17, pp.1622-1624, 1992. Τhe Institution of Electrical Engineers (IEE) Publishing.

 

2.  E.I.Dimitriadis, D.Girginoudi, A. Thanailakis and N. Georgoulas, "New a-Si/c-Si and a-SiC/c-Si based optically controlled switching devices", Semiconductor Science and Technology, 10 ,pp.523-528, 1995. The Institute of Physics (IOP) Publishing.

 

3.  E.I.Dimitriadis, D.Girginoudi, N.Georgoulas and A.Thanailakis, "New high-speed a-Si/c-Si and a-SiC/c-Si based switches", Active and Passive Electronic Components, 19, pp. 59-71, 1996. Gordon and Breach Science Publishers.

 

4.  E.I.Dimitriadis, N.Georgoulas and A.Thanailakis, ‘Reversible and irreversible effects on the electrical characteristics of new high-speed a-Si and a-SiC switches’, Microelectronics Journal, 29, pp. 5-11, 1998. Published by Elsevier Science.

 

5.  E.I.Dimitriadis, N.Archontas, D.Girginoudi and N.Georgoulas, “Two dimensional simulation and modeling of the electrical characteristics of the a-SiC/c-Si(p) based , thyristor like switches”, Microelectronic Engineering , 133, p. 120-128, 2015. Published by Elsevier Science.

 

6. E.I.Dimitriadis, F.Farmakis, D.Girginoudi and N.Georgoulas, “Parametric study and improvement of the electrical characteristics of a-SiC/c-Si(p) based , thyristor like switches, using two dimensional simulation techniques”, Journal of Active and Passive Electronic Devices, 10, 3-4, p. 283-312, 2015. Published by OCP Science.

 

7. E.I.Dimitriadis and N.Georgoulas, “Study of the effect of switching speed of the a-SiC/c-Si(p)-based, thyristor-like, ultrahigh-speed switches, using two-dimensional simulation techniques” , Journal of Semiconductors, 38, 5:054001-7, 2017. Published by the Chinese Institute of Electronics and the Institute of Semiconductors.

 

8. Christos Tsiarapas,  Dimitra Girginoudi, Evangelos Ioannou Dimitriadis and Nikolaos Georgoulas, “Investigation on deep level defects in polycrystalline ZnO thin films”, Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena 35, 031203, 2017.  Published by the American Vacuum Society.

 

 

 

 

Β. Εργασίες σε Πρακτικά Συνεδρίων

 

1.  Ε.Ι. Δημητριάδης, Ν. Γεωργουλάς και Α. Θαναηλάκης, "Θυρίστορ του τύπου Al/a-SiC/c-Si(p)/c-Si(n+)/Al, Τόμος Πρακτικών, VIII Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Ιωάννινα 1992, σελ.224.

 

2.  Ε.Ι. Δημητριάδης, Δ. Γκιργκινούδη, Α. Θαναηλάκης και Ν. Γεωργουλάς ,"Εμφύτευση ιόντων P και Β σε λεπτά υμένια άμορφου πυριτίου", Τόμος Πρακτικών, Χ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Δελφοί 1994, σελ. 354.

 

3.  Ε.Ι. Δημητριάδης, Δ. Γκιργκινούδη, Ν. Γεωργουλάς και Α. Θαναηλάκης ,"Ηλεκτρονικός διακόπτης υψηλής ταχύτητας του τύπου Al/a-SiC/c-Si(p)/c-Si(n+)/Al ", Τόμος Πρακτικών, ΧΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Ξάνθη 1995, σελ. 95.

 

4.  Ε.Ι. Δημητριάδης, Δ. Γκιργκινούδη, Ν. Γεωργουλάς και Α. Θαναηλάκης, ‘Οπτικές και θερμικές ιδιότητες διακόπτη κατωφλίου με χρόνο

εναλλαγής της τάξης ns’, Τόμος Πρακτικών, ΧΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Ηράκλειο Κρήτης 1996.

 

 

 

Γ. Παρουσιάσεις σε ημερίδες

 

1.  Δ.Γκιργκινούδη, Λ.Μαγκαφάς, Σ.Γκιργκινούδη, Λ.Γεωργόπουλος, Λ.Κυλιντηρέας, Ε.Δημητριάδης, Ν.Γεωργουλάς και Α.Θαναηλάκης "Επιφανειακές τεχνολογικές διεργασίες CVD και PVD και εφαρμογές τους στην Ελλάδα", Ημερίδα Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με τίτλο "Ειδικές Επιφανειακές Κατεργασίες-Τεχνολογία και Εφαρμογή στην Ελλάδα", Αθήνα, Μάρτιος 1995.

 

Περιγραφή: Περιγραφή: E:\Τα έγγραφά μου\Α.Τ.Ε.Ι\Ιστοσελίδα για ΤΕΙ(Ελ-Αγγλ)\Ιστοσελίδα Τ.Ε.Ι\arrow.gif


 

Ερευνητικά προγράμματα

 

1.  Ερευνητικό πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 3896/2-4-1991 (EΡΕ) με τίτλο: "Τεχνολογία Άμορφων Ημιαγωγών και Φωτοβολταϊκών Στοιχείων για την εκμετάλλευση της Ηλιακής ενέργειας ", για το χρονικό διάστημα από 1/10/91 έως 30/9/93, ως Ερευνητής. Οι ερευνητικές μου δραστηριότητες αφορούσαν στην ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνολογίας για την κατασκευή φωτοβολταϊκών στοιχείων από άμορφους ημιαγωγούς και, ειδικώτερα, τις τεχνικές ντοπαρίσματος των άμορφων ημιαγωγών (a-Si και a-SiC) και τελικά τη χρησιμοποίηση των ντοπαρισμένων ημιαγωγών και των ωμικών επαφών στην υλοποίηση φωτοβολταϊκών στοιχείων (Φ/Β).

 

2.  Ερευνητικό πρόγραμμα STRIDE HELLAS 8 με τίτλο "Βελτίωση της υποδομής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δ.Π.Θ. και βιομηχανίας για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (με την εγκαθίδρυση δεσμών R και D)", για το χρονικό διάστημα από 15/1/92 έως 31/12/93, ως Ερευνητής. Οι ερευνητικές μου δραστηριότητες αφορούσαν την ανάπτυξη τεχνολογικών διεργασιών και τεχνικών κατασκευής μικροηλεκτρονικών στοιχείων (devices).Ειδικώτερα, σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και χαρακτηρίστηκε ένα αμφιπολικό τρανζίστορ ετεροεπαφής του τύπου Al/c-Si(n)/c-Si(p)/a-SiC(n)/Al.

 

Περιγραφή: Περιγραφή: E:\Τα έγγραφά μου\Α.Τ.Ε.Ι\Ιστοσελίδα για ΤΕΙ(Ελ-Αγγλ)\Ιστοσελίδα Τ.Ε.Ι\arrow.gif


 Αναγνώριση του ερευνητικού έργου

 

Α. Αναφορές στις δημοσιεύσεις

 

1. Georgoulas N., Magafas L. and Thanailakis A.,  A study of a-SiC/c-Si(n) isotype heterojunctions”, Active and Passive Electronic Components, 16, p 55-64, 1993.

Χρησιμοποιεί σαν αναφορά την εργασία A.1.

2. Magafas L., Georgoulas N. and Thanailakis A., «The influence of metal work function on electrical properties of metal/a-SiC:H Schottky diodes», Microelectronics Journal, vol. 28, n2, pg 107-114, Feb. 1997.

Χρησιμοποιεί σαν αναφορά την εργασία A.1.

3. Magafas L., Georgoulas N. and Thanailakis A., “The a-SiC/c-Si(n) isotype heterojunction as a high sensitivity temperature sensor” , Active and Passive Electronic Components, 20, p 225-234, 1998.

Χρησιμοποιεί σαν αναφορά την εργασία A.1.

4. Dorosinets VA , Samuilov VA , Poklonski NA , Kyritsi KG , Anagnostopoulos AN , Bleris GL , Cenys A. “Current pulses and high frequency oscillations in a-Si/Si(p)/Si(n) heterojunction device”, Semiconductor Science and Technology, 14,10, p 897-900 , Oct. 1999.

Χρησιμοποιεί σαν αναφορά την εργασία  A.2.

5. Dorosinets VA , Samuilov VA , Poklonski NA , Belous A , Kyritsi KG , Anagnostopoulos AN , Bleris GL , Carter RL , Cenys A “Electrical properties of an a-Si/Si(p)/Si(n) heterojunction device” Semiconductor Science and Technology, 15,10, p 980-984 , Oct. 2000.

Χρησιμοποιεί σαν αναφορά την εργασία  A.2.

6. Magafas L., Georgoulas N. and Thanailakis A., “Optical response of the Al/a-SiC/c-Si(p)/Au heterojunction structure” Microelectronics Journal, 33,9 , p 761-764, Sep 2002.

Χρησιμοποιεί σαν αναφορά την εργασία A.4.

7. Carbone M. , Larsson K., “Methanol adsorption on the Si(100)-2 x 1 surface: a first-principles calculation”, Journal of Physics – Condensed Matter, 17, 8, p 1289-1300, Mar 2005.

 Χρησιμοποιεί σαν αναφορά την εργασία  A.2.

8. Magafas L. , Bandekas D. , Boglou AK , Anagnostopoulos AN “Electrical properties of annealed a-SiC:H thin films” , Journal of Non-Crystalline Solids, 353, 11-12 , p 1065-1069 , May 2007.

Χρησιμοποιεί σαν αναφορά την εργασία A.1.

9. Carbone M. , Meloni S. , Caminiti R., “Dissociative versus molecular adsorption of phenol on Si (100)2Í1 : A first-principles calculation” , Physical Rewiew B, 76 , 085332 , August 2007.

Χρησιμοποιεί σαν αναφορά την εργασία A.2.

10. Zhang C. , Liu S. , “ Characteristics of β-SiC/Si  heterojunction with a SiGe buffer film” , Microelectronics Journal , 39, 8, p 1080-1082, August 2008.

Χρησιμοποιεί σαν αναφορά την εργασία A.4.

11. Magafas L. , “Study of optical sensors of the form Al/a-SiC:H/c-Si(n) with high sensitivity” , Journal of Engineering Science and Technology Review, 1, p 41-44, 2008.

Χρησιμοποιεί σαν αναφορά την εργασία A.1.

 

 

 

 

Β. Κριτής σε άρθρο διεθνούς επιστημονικού περιοδικού

 

Παροχή, τεχνικής άποψης-κρίσης (technical review) σε υπό δημοσίευση-κρίση άρθρο, του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Solid State Electronics το οποίο εκδίδεται από τον οίκο Elsevier Science. Η κρίση έγινε μετά από αίτημα του εκδότη του περιοδικού στις 14/09/1998 και το αντικείμενο του υπό κρίση άρθρου είναι σχετικό με το αντικείμενο των εργασιών μου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.Περιγραφή: Περιγραφή: E:\Τα έγγραφά μου\Α.Τ.Ε.Ι\Ιστοσελίδα για ΤΕΙ(Ελ-Αγγλ)\Ιστοσελίδα Τ.Ε.Ι\arrow.gif


Πτυχιακές εργασίες

 

Στο Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών (μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – Σέρρες)

 

Έχουν ανατεθεί και εκπονήθηκαν:

 

Θέμα: Χρήση του προγράμματος εφαρμογής MATLAB για την μελέτη λειτουργίας διόδων επαφής p-n  από πυρίτιο (Si) ή γερμάνιο (Ge) κάτω από διαφορετικές συνθήκες πόλωσης και θερμοκρασίας.

 

Θέμα: Μελέτη της μεταβολής του ενεργειακού χάσματος Eg του ημιαγωγού InP για χρήση του σε υβριδικά laser ημιαγωγών για τηλεπικοινωνιακά και βιομηχανικά συστήματα, με το πρόγραμμα Matlab.

 

Θέμα: Οργανικές δίοδοι φωτοεκπομπής (OLED). Δομή , λειτουργία , είδη , προσομοίωση και εφαρμογές τους. Οπτική προσομοίωση μιας οθόνης OLED και κατασκευή προγράμματος οδήγησής της για εμφάνιση χαρακτήρων και graphics.

 

Θέμα: Αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR). Τύποι αισθητήρων, απόδοση, προσομοίωση χαρακτηριστικών τους και εφαρμογές. Δημιουργία διεπαφής (interface) επιλογής του βέλτιστου αισθητήρα για συγκεκριμένη εφαρμογή από βιβλιοθήκη αισθητήρων και παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής IR αισθητήρα στη βιομηχανία.

 

Θέμα: Οργανικά τρανζίστορ λεπτού υμενίουOrganic Thin Film Transistors (OTFTs). Δομή , λειτουργία , εφαρμογές και προσομοίωση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους. Δημιουργία προγράμματος έναυσης των OTFTs σε επίπεδη οθόνη για τη δημιουργία απλών σχημάτων.

 

 Θέμα: Δημιουργία ολοκληρωμένης εφαρμογής διαχείρισης αποδείξεων για φορολογική χρήση, οικονομικού έτους 2011.

 

Θέμα: Δημιουργία ολοκληρωμένης εφαρμογής , σε γραφικό περιβάλλον, για τον υπολογισμό της απόδοσης φωτοβολταϊκής μονάδας.

 

Θέμα: Δημιουργία φύλλων έργου - μελέτη κυκλωμάτων των εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων Ηλεκτρικά κυκλώματα , Ψηφιακά κυκλώματα , χρησιμοποιώντας το πακέτο λογισμικού Tina Pro. Δημιουργία συνοπτικού ηλεκτρονικού οδηγού χρήσης του Tina Pro.

 

Θέμα: Μελέτη λειτουργίας μνήμης EEPROM flash και των παραμέτρων επηρεασμού της απόδοσής της , καθώς και προσομοίωση συστοιχίας (array) μνημών με C++ Builder και Tina Pro ή Multisim.

 

Θέμα:  Τεχνολογία powerline home plug για την δημιουργία του «έξυπνου» σπιτιού και εφαρμογή της στην κατασκευή αλληλεπιδραστικής διεπαφής ελέγχου και χειρισμού συσκευών στο «έξυπνο» σπίτι, χρησιμοποιώντας οπτικό προγραμματισμό σε C++.

 

Θέμα:  Κατασκευή απλού μετεωρολογικού σταθμού, με την χρήση Arduino και δημιουργία  αλληλεπιδραστικής  διεπαφής ελέγχου, συλλογής, αποθήκευσης, προβολής, μετάδοσης και σύγκρισης των δεδομένων με υπάρχοντα μετεωρολογικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού,   χρησιμοποιώντας οπτικό προγραμματισμό σε C++.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή: Περιγραφή: E:\Τα έγγραφά μου\Α.Τ.Ε.Ι\Ιστοσελίδα για ΤΕΙ(Ελ-Αγγλ)\Ιστοσελίδα Τ.Ε.Ι\arrow.gif


 

Μαθήματα

 

Το εαρινό εξάμηνο 2017-2018 δίδαξα το μάθημα Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Ε).

 

 

Περιγραφή: Περιγραφή: E:\Τα έγγραφά μου\Α.Τ.Ε.Ι\Ιστοσελίδα για ΤΕΙ(Ελ-Αγγλ)\Ιστοσελίδα Τ.Ε.Ι\arrow.gif


English version

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Serres, August 2018

 

CURRICULUM VITAE

 

Evangelos Dimitriadis
Graduate Physicist , Aristotle Univ. of  Thessaloniki , Hellas (Greece)
Ph.D., Department of Electrical and Computer Engineering, Democritus Univ. of Thrace , Hellas (Greece)
Research Associate , Department of Informatics Engineering  TEI of Central Macedonia-Serres , Hellas (Greece)
 

Personal information

 
Surname: Dimitriadis
Name: Evangelos

Nationality: Hellenic (Greek)
Year and place of birth: 1966 , Serres , Hellas (Greece)

Marital status: Married, two children
Present positions held: High School Professor of Computer Science since 1/9/1999.

Research Associate , Department of Informatics and Communications TEI of Serres since 1996.
e-mails:
edimitriad@sch.gr ; evdim@teiser.gr ; edimitriad@ath.forthnet.gr 

personal site: http://users.sch.gr/edimitriad

facebook:  Evangelos Dimitriadis


 
 

Research Interests
 
• Microelectronics - Optoelectronics
• Design, simulation , manufacture and applications of microelectronic and optoelectronic semiconductor components
• technological processes of manufacturing  microelectronic and optoelectronic semiconductor components
• semiconductor sensors and applications


Studies

1. Degree in Physics, Aristotle University of Thessaloniki , grade "very good" (1989).
 

2. Doctorate
Ph.D., Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering, Democritus University of Thrace on "Microelectronic and optoelectronic thyristor type switches using amorphous semiconductors thin films", grade "excellent" (1996).
 
Languages

 

 First Certificate in English (Cambridge).
 

Professional and teaching experience

1. Teaching courses since 1996 in Physics , Electrical and Digital Circuits and  Informatics , at  TEI of Central Macedonia-Serres,  High School, Institute for

Vocational Training of Serres and other Vocational Training Centers (adult education).

2. Attendance for 2 years in
funded research programs , as a researcher at  Democritus University of Thrace with the subject of solar cells and other microelectronic and optoelectronic devices.

3. Trainer  in Information and Communication Technology training programs (adult education) of the Ministry of Education (Education Support Centres, Institute of Adult Continuing Education). Trainer for the project: "Advanced training for employees of local government in information technologies , en route to the modern municipality"  using  asynchronous distance learning.
 
 
Link to the TEI of Serres
(renamed TEI of Central Macedonia)


Fully qualified Research Associate  since 1996 to Department of Mechanical Engineering, Building Engineering and finally since 2000 to the Department of Informatics and Communications (renamed Informatics Engineering Department).
I teach physics courses (theory and laboratory), Electrical Circuits (lab) , Introduction to Computer Science (theory) , Digital Circuits (lab),
Computer Architecture (lab) and Analog Electronics (lab).
 
Other activities
 
1.
Full member of the Greek Computer Society (registration number 4120) since 22/09/2003.
 
2. High School  Computerization Manager since 2000.
 
3. Inclusion in the registry of Certified Adult Trainers of  The National Accreditation Centre for

   Continuing Vocational Training (EKEPIS)

4. Participation in four funded programs "DAEDALUS" of the National Youth Foundation (E.I.N)
 

5. Successfully complete a training program "Train of Continuing Vocational Training Trainers " in the   program "Employment and Vocational Training" of the Ministry of Employment and Social Protection in KEK Eyboulos from 3/7/2006 to 17/12/2006.

 

6. Participation in conferences and workshops in Informatics as participant or spokesman. Attendance of training programs for informatics teachers.

 

7. Organize and participate in activities and events concerning “Safe Internet”, “Radiation and mobile phones”, “Light and its applications to our life” and “Optics (laser, led , fiber optics) experiments” (https://www.youtube.com/watch?v=k7pjgZ9wkPU&feature=youtu.be).

 

8. Participation in 1st Panhellenic Contest of creating Scratch games.

 

9. Participation as a supervising professor, with two works of students of the 5th Gymnasium of Serres, at the 8th Pupils Informatics Conference of Central Macedonia, 20/4/2016.


 
 
 Publications  


Refereed Journal Papers
 
1.
  E.I.Dimitriadis, N.Georgoulas and A.Thanailakis,"New a-SiC, optically controlled, thyristor-like switch", Electronics Letters, 28, 17, pp.1622-1624, 1992. Τhe Institution of Electrical Engineers (IEE) Publishing.

 

2.  E.I.Dimitriadis, D.Girginoudi, A. Thanailakis and N. Georgoulas, "New a-Si/c-Si and a-SiC/c-Si based optically controlled switching devices",Semiconductor Science and Technology, 10 ,pp.523-528, 1995. The Institute of Physics (IOP) Publishing.

 

3.  E.I.Dimitriadis, D.Girginoudi, N.Georgoulas and A.Thanailakis, "New high-speed a-Si/c-Si and a-SiC/c-Si based switches", Active and Passive Electronic Components, 19, pp. 59-71, 1996. Gordon and Breach Science Publishers.

 

4.  E.I.Dimitriadis, N.Georgoulas and A.Thanailakis, ‘Reversible and irreversible effects on the electrical characteristics of new high-speed a-Si and a-SiC switches’, Microelectronics Journal, 29, pp. 5-11, 1998. Published by Elsevier Science.

 
5.  E.I.Dimitriadis, N.Archontas, D.Girginoudi and N.Georgoulas, “Two dimensional simulation and modeling of the electrical characteristics of the a-SiC/c-Si(p) based , thyristor like switches”, Microelectronic Engineering 2015: 133, p. 120-128. Published by Elsevier Science.

 

6. E.I.Dimitriadis, F.Farmakis, D.Girginoudi and N.Georgoulas, “Parametric study and improvement of the electrical characteristics of a-SiC/c-Si(p) based , thyristor like switches, using two dimensional simulation techniques”, Journal of Active and Passive Electronic Devices 2015: in press. Published by OCP Science

 

7. E.I.Dimitriadis and N.Georgoulas, “Study of the effect of switching speed of the a-SiC/c-Si(p)-based, thyristor-like, ultrahigh-speed switches, using two-dimensional simulation techniques” , Journal of Semiconductors, 38, 5:054001-7, 2017. Published by the Chinese Institute of Electronics and the Institute of Semiconductors.

 

8. Christos Tsiarapas,  Dimitra Girginoudi, Evangelos Ioannou Dimitriadis and Nikolaos Georgoulas, “Investigation on deep level defects in polycrystalline ZnO thin films”, Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena 35, 031203, 2017.  Published by the American Vacuum Society.

 

 

 
 

Refereed Conference Proceedings papers
 
1. E.I.Dimitriadis, N.Georgoulas and A.Thanailakis "Thyristor of the type Al/a-SiC/c-Si(p)/c-Si(n +) / Al, Proc. VIII  National Conference on Solid State Physics, Ioannina 1992, pp .224.

2. E.I.Dimitriadis, D.Girginoudi, A.Thanailakis, and N.Georgoulas "Boron and Phosphorus Ion Implantation  in Amorphous Silicon Thin Films", Proc. X  National Conference on Solid State Physics, Delphi 1994, p. 354.

3. E.I.Dimitriadis, D. Girginoudi, N. Georgoulas and A.Thanailakis, " High-speed electronic switch of the type Al/a-SiC/c-Si(p)/c-Si(n +)/Al", Proc
. XI National Conference on Solid State Physics, Xanthi, 1995, p. 95.

4. E.I.Dimitriadis, D. Girginoudi, N. Georgoulas and A.Thanailakis,  "Optical and thermal properties of threshold switches with rise and fall times in the order of ns", Proc. XII National Conference on Solid State Physics, Heraklion, Crete 1996.


Workshop presentation

 D. Girginoudi, L. Magafas, S. Girginoudi, L. Georgopoulos, L. Kylintireas, E. Dimitriadis, N. Georgoulas and A. Thanailakis "Surface Technology CVD and PVD processes and applications in Greece", Workshop of the Technical Chamber of Greece entitled "Special Surface Treatment, Technology and Application in Greece," Athens, March 1995.
 
 
 
Research programs
 
1.
Research program PENED 3896/2-4-1991  entitled: " Amorphous semiconductors and photovoltaic cells technology for
solar energy exploitation", for the period 1/10/91 to 30/9/93, as a Researcher . My research activities related to developing the necessary technology to manufacture photovoltaic modules using amorphous semiconductors and, specifically, developing techniques for amorphous semiconductors (a-Si and a-SiC) doping and finally using the doped semiconductors and ohmic contacts for the implementation of photovoltaic cells.

2. Research project STRIDE HELLAS 8 entitled "Improving the infrastructure of the Department of Electrical Engineering Democritus University of Thrace and industry for research and technological development (by establishment of linkages  R & D)", for the period from 15/1/92 to 31/12/93, as a Researcher. My research activities related to the development of technological processes for manufacturing microelectronic elements (devices). Specifically, a heterostructure transistor of the  type Al/c-Si(n)/c-Si(p)/a-SiC(n)/Al was
designed, manufactured and characterized.

 
 
  References to publications

1.
Georgoulas N., Magafas L. and Thanailakis A., "A study of a-SiC/c-Si (n) isotype heterojunctions", Active and Passive Electronic Components, 16, p 55-64, 1993.
Use
s journal paper 1 as a reference .

2. Magafas L., Georgoulas N. and Thanailakis A., "The influence of metal work function on electrical properties of metal / a-SiC: H Schottky diode" , Microelectronics Journal, vol. 28, n2, pg 107-114, Feb. 1997.
Use
s journal paper 1 as a reference .

3. Magafas L., Georgoulas N. and Thanailakis A., "The a-SiC/c-Si (n) isotype heterojunction as a high sensitivity temperature sensor", Active and Passive Electronic Components, 20, p 225-234, 1998.
Use
s journal paper 1 as a reference .

4. Dorosinets VA, Samuilov VA, Poklonski NA, Kyritsi KG, Anagnostopoulos AN, Bleris GL, Cenys A. "Current pulses and high frequency oscillations in a-Si/Si (p) / Si (n) heterojunction device", Semiconductor Science and Technology, 14,10, p 897-900, Oct. 1999.
Use
s journal paper 2 as a reference .

5. Dorosinets VA, Samuilov VA, Poklonski NA, Belous A, Kyritsi KG, Anagnostopoulos AN, Bleris GL, Carter RL, Cenys A "Electrical properties of an a-Si/Si (p) / Si (n) heterojunction device" Semiconductor Science and Technology, 15,10, p 980-984, Oct. 2000.
Use
s journal paper 2 as a reference .

6. Magafas L., Georgoulas N. and Thanailakis A., "Optical response of the Al / a-SiC / c-Si (p) / Au heterojunction structure" Microelectronics Journal, 33,9, p 761-764, Sep 2002.
Use
s journal paper 4 as a reference .

7. Carbone M. , Larsson K., "Methanol adsorption on the Si (100) -2 x 1 surface: a first-principles calculation", Journal of Physics - Condensed Matter, 17, 8, p 1289-1300, Mar 2005.

Uses journal paper 2 as a reference .

8. Magafas L. , Bandekas D. , Boglou AK, Anagnostopoulos AN "Electrical properties of annealed a-SiC: H thin films", Journal of Non-Crystalline Solids, 353, 11-12, p 1065-1069, May 2007.
Use
s journal paper 1 as a reference .

9. Carbone M. , Meloni S. , Caminiti R., "Dissociative versus molecular adsorption of phenol on Si (100) 2 x 1: A first-principles calculation", Physical Rewiew B, 76, 085332, August 2007.

Uses journal paper 2 as a reference .

10. Zhang C. , Liu S. , "Characteristics of β-SiC/Si heterojunction with a SiGe buffer film", Microelectronics Journal, 39, 8, p 1080-1082, August 2008.
Use
s journal paper 4 as a reference .

 

11. Magafas L. , “Study of optical sensors of the form Al/a-SiC:H/c-Si(n) with high sensitivity” , Journal of Engineering Science and Technology Review, 1, p 41-44, 2008.

Uses journal paper 1 as a reference.Article reviewer

 
Article reviewer (referee) for Solid State Electronics at 14/9/1998. 
 
Theses
 
The Department of Informatics and Communications, Technological Educational Institution of Serres (renamed Informatics Engineering Department, Technological Educational Institution of Central Macedonia – Serres)

1.Subject:
Using  MATLAB for studying pn junction diodes of silicon (Si) and germanium (Ge) under different bias and temperature conditions.

Ακρόαση

Φωνητική ανάγνωση

 

Λεξικό


2.Subject: Study of changes in the energy gap Eg of the semiconductor InP for use in hybrid semiconductor lasers for telecommunications and industrial systems,
using Matlab.

3.Subject: Organic light emitting diodes (OLED). Structure, function, types, simulation and applications. Visual simulation of OLED display and driver program manufacturing for displaying characters and graphics.

4.Subject:
Infrared Sensors (IR). Types of sensors, performance, characteristics , simulation and applications. Creation of an interface for selecting the optimum sensor for a particular application from a library of sensors and also present an integrated IR sensor application in industry.

5.Subject: Organic Thin Film Transistors (OTFT's). Structure, function, applications and simulation of electrical characteristics. Creation of a initiation program of OTFT's  flat screen for creating simple shapes.

 6.Subject: Creating integrated application for managing receipts for tax office use of the year 2011.


7.Subject: Creating  projects – studying of laboratory exercises  for the courses of Electrical and Digital circuits  using Tina Pro software. Create a short electronic guide of Tina Pro.

8.Subject: Creation of an integrated application in a graphical environment for the calculation of photovoltaic module efficiency

 

9. Subject: Study of EEPROM flash memory function and parameters affecting its performance. Simulation  of memories array using C + + Builder and Tina Pro or Multisim.

 

10. Subject: Powerline home plug technology  for the creation of "smart " home and implement in manufacturing interactive command - control interface for ' smart ' home devices, using visual programming in C ++.

 

11. Subject: Construction of a simple meteorological station, using Arduino, and also creation of an interactive interface for controlling, collecting, storing, displaying, transmitting and comparing data with existing meteorological weather forecasting models, using visual programming in C ++.

 

 
Courses
 
Analog Electronics  (lab) for the year 2017-2018.


  

 

 

Περιγραφή: Περιγραφή: E:\Τα έγγραφά μου\Α.Τ.Ε.Ι\Ιστοσελίδα για ΤΕΙ(Ελ-Αγγλ)\Ιστοσελίδα Τ.Ε.Ι\arrow.gif