Βιογραφικό

 

 

 

 

 

Δάπης Δημήτριος

Πτυχίο : Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσ/νίκης
Μεταπτυχιακό:Διοίκηση Επιχειρήσεων Παν/μίου ROUEN Γαλλίας

Καθηγητής εφαρμογών του τμήματος Λογιστικής


Τηλ : 2321049278
Κιν : 6973779754
Ηλ ταχ: dd@teiser.gr

Γνωστικό αντικείμενο: Ειδική Λογιστική